CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM

SpecialtyI Malts

Oak Smoked Wheat

Oak Smoked Wheat

Liên hệ

Độ màu EBC: 4.0 – 6.0

 

Đặt hàng
Melanoidin

Melanoidin

Liên hệ

Độ màu: 60 – 80 EBC   Đặt hàng
Beech Smoked Barley

Beech Smoked Barley

Liên hệ

Độ màu: 4.0 – 8.0 EBC

 

Đặt hàng
Acidulated

Acidulated

Liên hệ

Độ màu EBC:  3.0 – 6.0

pH: 3.4 – 3.6

Đặt hàng
Abbey

Abbey

Liên hệ

Độ màu: 40 – 50 EBC

 

Đặt hàng