CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM

Hoa Czech

Premiant

Premiant

Liên hệ

Đặt hàng
Premiant

Premiant

Liên hệ

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG: Pleasant, Mild

HOPS THAY THẾ: Sladek, Perle

PHONG CÁCH BIA: Ale, Lager, Saison

Đặt hàng