CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM

Rye Malts

Pale Rye

Pale Rye

Liên hệ

Đặt hàng
Pale Rye

Pale Rye

Liên hệ

Độ màu EBC: 4 – 10   Đặt hàng