CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM

Hoa Mỹ

Cryo Hop Mosaic

Cryo Hop Mosaic

Liên hệ

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG: Citrus, Earthy, Fruity

PHONG CÁCH BIA: IPA, American Ales

Đặt hàng
Columbus

Columbus

Liên hệ

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG:  black pepper, onion, light citrus

HOPS THAY THẾ:  Chinook

Đặt hàng
Cryo Hop Citra

Cryo Hop Citra

Liên hệ

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG: Citrus, Fruity

PHONG CÁCH BIA: Pale Ale, IPA, Stout

Đặt hàng
Chinook

Chinook

Liên hệ

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG: resinous, apricot, grapefruit

HOPS THAY THẾ: Nugget

Đặt hàng
Centennial

Centennial

Liên hệ

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG: lemon, resinous, vanilla

HOPS THAY THẾ: Cascade

Đặt hàng
Cascade

Cascade

Liên hệ

HOPS THAY THẾ: Centennial

PHONG CÁCH BIA: American – Style Pale Ale, Amber Ale, IPA

Đặt hàng
Bravo

Bravo

Liên hệ

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG: Orange, Vanilla

HOPS THAY THẾ: Columbus

Đặt hàng
Amarillo

Amarillo

Liên hệ

PHONG CÁCH BIA: American-Style Ale, IPA, Wheat, Red Ale Đặt hàng
Ahtanum

Ahtanum

Liên hệ

HOPS THAY THẾ: Cascade, Amarillo

PHONG CÁCH BIA: Lager, IPA, Pale Ale Đặt hàng