CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM

Hoa Anh

East Kent Golding

East Kent Golding

Liên hệ

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG: Lavender, Honey, Lemon, Thyme, Orange, Grapefruit

HOPS THAY THẾ: Golding (UK), Whitbread Golding, Progress

Đặt hàng