CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM

Hoa Đức

Hallertau Saphir

Hallertau Saphir

Liên hệ

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG: citrusy, spicy, floral

HOPS THAY THẾ: Hallertauer Tradition

Đặt hàng
Hallertau Perle

Hallertau Perle

Giá 50,000 VNĐ

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG: tea, spicy, green fruit, pepper

HOPS THAY THẾ: Hallertauer Tradition, Northern Brewer, Aurora

Đặt hàng
Hallertau Northern Brewer

Hallertau Northern Brewer

Liên hệ

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG: Mint, Pine, Grass

HOPS THAY THẾ: Perle, Aurora

Đặt hàng
Hallertau Mittelfruh

Hallertau Mittelfruh

Liên hệ

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG: spicy, grassy, tea, slight citrusy

HOPS THAY THẾ: Hallertauer Tradition

Đặt hàng
Hallertau Magnum

Hallertau Magnum

Liên hệ

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG: fruity, apple, pepper

HOPS THAY THẾ: Hallertauer Herkules

Đặt hàng
Hallertau Hersbrucker

Hallertau Hersbrucker

Liên hệ

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG: Floral, Fruity and Spicy Aromas

HOPS THAY THẾ: Hallertauer Tradition

Đặt hàng
Hallertau Callista

Hallertau Callista

Liên hệ

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG: Apricot, Peach, Red Berries, Passionfruit

HOPS THAY THẾ: Hull Melon, Mandarina Bavaria, Hallertau Blanc

Đặt hàng
Hallertau Blanc

Hallertau Blanc

Liên hệ

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG: white wine, coffee, cassis, gooseberry

HOPS THAY THẾ: Nelson Sauvi

Đặt hàng