CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM

Caramel Malts

Special W

Special W

Liên hệ

  Độ màu: 280 – 320 EBC   Đặt hàng
Caramunich II

Caramunich II

Liên hệ

Độ màu: 110 – 130 EBC

Đặt hàng
Caramunich I

Caramunich I

Liên hệ

Độ màu: 80 – 100 EBC

 

Đặt hàng
Carahell

Carahell

Liên hệ

Độ màu: 20 – 30 EBC

 

Đặt hàng
Carabelge

Carabelge

Liên hệ

Độ màu: 30 – 35 EBC

 

Đặt hàng
Caraaroma

Caraaroma

Liên hệ

Độ màu: 350 – 450 EBC

 

Đặt hàng
Caraamber

Caraamber

Liên hệ

EBC: 60 – 80

 

Đặt hàng