CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM

Roasted Grains

Roasted Barley

Roasted Barley

Liên hệ

Độ màu: 1000 – 1300 EBC

 

Đặt hàng