CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM

Hoa Slovenia

Styrian Wolf

Styrian Wolf

Liên hệ

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG: Fruity, Spicy, Citrus, Floral, Herbal PHONG CÁCH BIA: IPA, Pale Ale, Ale Đặt hàng
Styrian Savinjski Golding

Styrian Savinjski Golding

Liên hệ

PHONG CÁCH BIA: Ale, Lager, Stout, Bitter, Barley Wine Đặt hàng
Styrian Celeia

Styrian Celeia

Liên hệ

PHONG CÁCH BIA: Belgian-Style Ale, Lager, Red Ale

Đặt hàng
Styrian Cardinal

Styrian Cardinal

Liên hệ

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG: Apple, Pineapple, Tropical fruits, Strawberry, Anise PHONG CÁCH BIA: Barley Wine, Rye Wine, Wheat Wine Đặt hàng
Bobek

Bobek

Liên hệ

BEER STYLES: English-Style Ale, Lager, Pilsner, English-Style Bitter

 

Đặt hàng
Aurora

Aurora

Liên hệ

HƯƠNG THƠM ĐẶC TRƯNG: Noble HOPS THAY THẾ: Styrian Golding PHONG CÁCH BIA: English-Style Ale, Belgian-Style Ale

Đặt hàng